20 marca 1919

Spekulacja chinina.

Pomysłowi i nigdy nienasyceni nasi spekulanci rzucili się obecnie na preparat siarczanu chininy jeden z najniezbędniejszych w farmakopei współczesnej. Będące na wyczerpaniu w Warszawie zapasy chininy ułatwi im tę zbrodniczą spekulację, która zdążyła już podnieść cenę z 30 rubli na 2000 marek za kilogram. Obecnie różne ciemne indywidua wykupują w aptekach małych miasteczek i ilości detaliczne, żądając np. 100 proszków ww. opłatkach. Podniosła się również i cena detaliczna z 3 kop. na 1 markę za dozę 0.5 gramową.

 

Miarodajne czynniki winny jaknajprędzej wystąpić przeciw tej zbrodniczej spekulacji stawiającej ogół mieszkańców w bezsilnem położeniu wobec coraz częstszych chorób na tle febrycznym i malarycznym. Choroby te bez użycia chininy mają. Jak wiadomo. przebieg niezwykle ciężki w większości wypadków śmiertelny.

 

Nowa Gazeta, 13-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.