22 lipca 1919

Polacy po raz pierwszy zetkną się

z szefem sztabu Ludendorffem!

Ważne decyzye w sprawie polskiej.

(Telegram „Ilustr. Kuryera Codziennego”.)

Warszawa, 4 sierpnia.

W najbliższych dniach odbędą się w głównej kwaterze niemieckiej konfrencye w sprawie polskiej, którym przypisać można decydujące znaczenie.

Charakterystycznem dla chwili jest, że znosi się pierwszy raz na bezpośrednie zetknięcie się sfer politycznych polskich z gen. szefem sztabu gen. kwatermistrzem Ludendorffem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-08-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.