25 czerwca 1919

Wypadek automobilowy fizyka m. prof. dra Janiszewskiego.

Kraków, 5 sierpnia.

Onegdaj w południe fizyk miejski prof. dr Janiszowski padł ofiarą, nieszczęśliwego wypadku automobilowego.

 

Oto wyjeżdżając w sprawach urzędowych automobilem z ul. Poselskiej w ulicę Grodzką, szofer starał się wyminąć wóz tramwajowy, jadący z pod Wawelu do Rynku. W tejże atoli chwili pojawił się drugi wóz tramwajowy, zdążający ku Wawelowi, który całą siłą runął na automobil dra Janiszewskiego.

 

Zderzenie było fatalne wóz automobilowy uległ kompletnemu zniszczeniu, zaś dr Janiszewski odniósł dotkliwe potłuczenia na całem ciele.

 

Dr Janiszewskiego zaraz potem wypadku przewieziono najpierw do lokalu m. Wydz. Zdrowua następnie do domu.

 

Stan zdrowia dr Janiszewskiego nie budzi obaw.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-08-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.