16 września 1919

Z działalności tow. żeglugi polskiej „Czwartak”.

Przed kilku dniami łódź motorowa Tow. Żeglugi Polskiej „Czwartak" przyholowała kilka galarów, obładowanych większą ilością zboża, przeznaczonego dla celów aprowizacyjnych gminy miasta Krakowa. Pod wrażeniom tej aktywności młodego Tow. i sprawności jego parku wodnego, gmina miasta Krakowa weszła z towarzystwem w stały koncert. Dnia 6 b. m. odbyło się posiedzenie, na którem z ramienia magistratu referowali nadradca Sawiński i radca Dziewoński, zaś z dnienia Tow. prezes prof. J. Morozewicz, radca Fechner i pułk. Raja. Rezultatem obrad jest fakt, że gmina przystąpiła postanowiła do Tow. z udziałem 100.000 koron, oraz przeznaczyć dalsze 100.000 koron na cel szybkiej budowy większej ilości galarów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.