5 grudnia 1919

Gdańsk.

We wtorek 8. bm. po południu zmarł niespodziewanie tutejszy nadburmistrz Henryk Szultz w 45. roku życia swego. Zachorował w przeszłym tygodniu na hiszpańską chorobę, która się tu znów szerzyć zaczyna, wskutek czego udał się do lazaretu miejskiego i tam życia dokonał. Żona zmarłego znajdowała się w zakładzie położniczym, gdzie w poniedziałek, dzień przed śmiercią męża, dziecię porodziła.

 

Kurjer Poznański, 12-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.