22 września 1919

Uniwersytet w Lublinie

został otwarty i przyjmuje zapisy studentów.

W pierwszym roku akademickim Uniwersytet posiadać będzie następujące wydziały:

1) Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych,

2) Prawa i Nauk Społeczno-Eonomicznyeh,

3) Nauk humanistycznych.

 

Przy uniwersytecie założone zostają: Polski Instytut Narodowy i Instytut Pedagogiczny. Jego tworzenie rozpoczyna się natychmiast, a działalność, w możliwie najbliższym czasie.

 

Dążąc do objęcia wszystkich dziedzin nauki, Uniwersytet będzie stopniowo otwierał inne Wydziały i Zakłady specyalne.

 

Do Uniwersytetu w charakterze studentów przyjęte mogą być osoby posiadające świadectwo dojrzałości 8-mio klasowej szkoły męskiej lub Żeńskiej filologicznej lub realnej, czyniące zadość wymaganiom, wskazanym w przepisach dla studentów Uniwersytetu Lubelskiego. Bez takiego świadectwa można być przyjętym na słuchacza nadzwyczajnego.

 

Wykłady rozpoczną się w listopadzie. Zapisy przyjmują i informacyi udzielają codziennie od 10 do 1 z wyjątkiem niedziel i świąt: Kancelarya Uniwersytetu w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 41 (gmach Dyrekcyi Tow. kredytowego ziemskiego).

 

Oddział kancelaryi Uniwersytetu Lubelskiego w Warszawie, Wierzbowa 2.

 

Oddział kancelaryi Uniwersytetu. Lubelskiego w Petersburgu, Was. Ostrow I linia nr 52.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.