17 czerwca 1919

Wybryki ulicy w Włocławku.

Ziemia kujawska” pisze pod datą 8.1.

Występna agitacja nieodpowiedzialnych czynników „komunistycznych” organizujących wiece z okrzykami: „Precz z wojskiem polskim!” - sprawiła, że rozpętała się – ulica.

 

Tłum 12 letnich wyrostków rozbijał w sklepach żydowskich szyby, zaczepiał i bił przechodniów.

 

Jak wyjaśnił współpracownikowi naszego pisma naczelnik policji pułk. Matyjewicz, wczoraj i onegdaj aresztowano 30 wyrostków, których odpowiednio ukarano.

 

W dalszym ciągu zarządzono środki, aby do dalszych nieporządków nie dopuścić.

 

Ziemia Lubelska, 11-01-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.