17 czerwca 1919

Paderewski honorowym obywatelem Warszawy.

Warszawa 11.1 (PAT) Na wczorajszem posiedzeniu warszawskiej Rady miejskiej uchwalono jednomyślnie nadać Paderewskiemu honorowe obywatelstwo miasta Warszawy.

 

Ziemia Lubelska, 11-01-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.