12 lipca 1920

Wiec kobiet we Lwowie

Lwow 13 II (PAT). Wczoraj odbył się w sali ratuszowej wielki wiec kobiet, na którym uchwalono szereg rezolucji. Jedna z nich żąda regularnego poboru rekruta na obszarach wszystkich ziem polskich i wycofania kobiet ze służby frontowej do służby kancelaryjnej i w formacjach poza-frontowych.

 

Gazeta Warszawska, 13-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.