22 lipca 1919

W hotelach krakowskich

zakradł się, od pewnego czasu zwyczaj, te służba hotelowa wymusza od przejezdnych znaczne nieraz kwoty za wynajęcie pokoju. I tak aresztowano w hotelu „Polonia" przy ul. Basztowej 2 portyerów za podobne nadużycia. Okazało cię, że portyerzy ci nietylko pobierali od podróżnych znaczne kwoty, dochodzące do 100 kor. za wynajęcie pokoju, lecz po 2 lub 3 dniach poczęli zmuszać gości do opuszczenia hotelu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.