26 maja 1920

Echa podmycia gruntu przez wodę.

W niedzielę o godzinie 11 ej rano, jak to zapowiedzieliśmy, dokonane zostały powtórne oględziny bloku domów przy ulicy Krakowskie Przedmieście, grożące katastrofą wskutek podmycia gruntu przez wodę.

Skonstatowano pewne powkszenie się pęknięć, zaobserwowanych przy oględzinach w dniu wczorajszym, a powstałych z powodu rozmiękczenia gruntu i osiadania się domu Nr. 4.

Rzeczoznawcy wyrazili przytem przekonanie, że niebezpieczeństwo ze strony wody jut minęło, co stwierdziły oględziny piwnic. Obecnie liczyć się jeszcze trzeba z możliwością dalszego osiadania się domu Nr. 4 i przyległych bloków ścian sąsiednich domów, jednak postanowiono przystąpić do niezwłocznego zabezpieczenia zagrożonych miejsc. Zauważyć należy, że dzielnica ta, jak i cały stary Lublin, pobudowany jest na podziemiach i lochach, nieznanych co do kierunku i położenia wobec czego akcja jest niezmiernie utrudniona.

 

Ziemia Lubelska, 11-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.