25 września 1920

Poczta w Oświęcimiu

notuje na recepisie zwrotnym: „Adresat gestorben, daher Retour". Dyrekcya poczt zechce tym panom przypomnieć, że żyją na koszt skarbu Państwa Polskiego — i choćby już z tego względu winni uszanować język urzędowy polski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.