5 grudnia 1919

Zaprowadzimy czas letni w Krakowie!

Lwów zaprowadził czas letni u siebie. Z dzienników włoskich dowiadujemy się, że z dniem 1 marca zrobiono w całych Włoszech, podobnie w innych krajach europejskich. Tylko Kraków, w celu oszczędzenia świata, z braku węgla, męczy ludzi takiemi zarządzeniami, jak zamykanie lokali publicznych o 11, 10, a nawet 7 godzinie. Przecież lepiej byłoby, aby zegar posunięto 60 minut naprzód, bramy zamykano o godzinie 10 zamiast o 9, lokalom pozwolono na otwarcie do 8 zamiast do 7, do 10 zamiast do 9 itd. a świaaby się nie wypalało ani trochę więcej, gdyż należycie przesunęłoby się tylko godzinę ku porankowi.

Jestto możliwe bez uciążliwości teraz, kiedy o 6 rano któraby była 7 g. wedle czasu letniego — jest pełny dzień i kiedy długość nie wynosi 11 i pół godziny.

 

Dodamy jeszcze, że „czas letni" nie jest wcale wynalazkiem niemieckim. Jestto pomysł angielski, za którym, jeszcze przed wojną, poszli Francuzi i inne cywilizowane narody, a dopiero podczas wojny, z konieczności, naśladowali go Niemcy i Rosya.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.