5 grudnia 1919

Nauczycielstwo ludowe pow. tarnobrzeskiego

uchwaliło na zebraniu dnia 9 b. m. domagać się od ministerstwa oświaty w Warszawie rozwiązania Rady Szkolnej Krajowej w b. zaborze austryackim. Nadto doprowadzeni do ostateczności nędzą, uchwalili nauczyciele z dniem 2 kwietnia wstrzymać się od pracy, o ile do tego czasu pobory ich nie zostaną zrównane z poborami nauczycieli w Królestwie Kongresowem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.