5 grudnia 1919

Z Lipnika (kolo Białej).

Anormalne stosunki, które panowały tutaj w czasach austryjackich, dotąd nie uległy zmianie. Język niemiecki jest nadal urzędowym w gminie; w urzędzie gminnym „zdobią" ściany w dalszym ciągu portrety Habsburgów. Kiedy z okazyi zwołania Walnego Sejmu urządzono nabożeństwo — nauczycielka szkoły niemieckiej zachowała się wobec dziatwy w kościele demonstracyjnie, nie powstawszy z miejsca w czasie śpiewania „Boże coś Polska". Cóż na to władze szkolne?

 

Oburzenie polskiej ludności zwiększa ponadto akcya germanizacyjna, kitą prowadzi w szkole niemieckiej kierownik tejże. Pan ten przemawia do dzieci polskich po niemiecku i żąda od nich, ażeby równocześnie posługiwali się tą mową. Zmarł tu niedawno kierownik polskiej szkoły ś. p. Sł. Klimek. Wybór jego następcy powinien być szczególnie rozważny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.