16 października 1919

Z Gdowa (pow. Strzyżów)

donoszą o napadzie bandytów w dniu 8 b. m. na dwa folwarki z fundacyi Dydyńskich, przyczem zrabowano wszystko doszczętnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.