6 grudnia 1919

W Warszawie aresztowano 800 osób i znaleziono wiele broni.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 13 marca. (Z) W związku z projektowanym przez komunistów warszawskich strajkiem na wczoraj i dziś odbyły się liczne aresztowania i rewizye, ale tylko w dzielnicy żydowskiej.

 

W żydowskim lokalu przy ul. Karmelickiej aresztowano 20 osób. U zbiegu ulic Karmelickiej i Nowolipki doszło do starcia z policyą.

 

W żydowskim „Arbeiterheimie” przeprowadzona została rewizya, również u metalowców i w kuchniach żydowskich. Na Karmelickiej, Lesznie i przyległych ulicach organa wykonawcze zatrzymywały przechodniów i poddawały ich ścisłej rewizyi.

 

Znaleziono wiele broni. Aresztowano ogólem 800 osób.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.