24 lipca 1919

Regulowanie stosunków robotniczych na wsi.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (Sekcja Emigracji i Pośrednictwa Pracy) wydało w dniach ostatnich formularze umów najmu dla pracowników.. rolnych zarówno folwarcznych jak i sezonowych, oraz książeczki obrachunkowe, polecając Państwowym Urzędom Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami stosowanie ich w jaknajszerszej mierze. Formularze te opracowane przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych uwzględniają w szerokim zakresie wyniki ankiety przeprowadzonej przez Sekcję Emigracji i Pośrednictwa Pracy śród zrzeszeń robotników rolnych i maja na celu przyczynienie się do uregulowania stosunków robotniczych na wsi,

 

Gazeta Warszawska, 25-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.