22 lipca 1919

Strajki rolne i przemysłowe.

Warszawa, 13 kwietnia.

Dziennik donoszą, że wybuchły strajki rolne w powiatach: Nieszawskim, Liżeckim i Sandomierskim. W powiecie Sandomierskim rozpoczął się ponadto ruch strajkowy w zakładach przemysłowych.

 

Ziemia Lubelska, 15-04-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.