17 lutego 1920

Zakaz jazdy po placach i chodnikach.

Ponieważ istnieje zakaz jazdy na rowerach po placach i chodnikach winni przekroczenia tego zakazu będą pociągani do odpowiedzialności.

 

Ziemia Lubelska, 07-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.