19 listopada 1919

Kraków.

Wydane zostało ogłoszenie komendy armji jenerała Hallera. Ogłoszenie stwierdza, że żołnierze Hallera wcale nie brali udziału -w zamieszkach, lecz tylko wystąpili oddziałami, celem przywrócenia porządku, bo ilość policjantów okazało się niedostateczną. Zarzut zaś jakoby żołnierze Hallera uczestniczyć mieli w gwałtach i rabunkach, nazywa oszczerstwem.

 

Pisma krakowskie podają, że w czasie poniedziałkowych rewizji przeprowadzonych przez policję w asystencji wojska w dzielnicach na Grzegórzkach, Stradomiu, Wolnicy, Kaźmierzu i Podgórzu znaleziono znaczne ilości broni, amunicji, wiele magazynów paskarskich w nich tytoń, nici, środki spożywcze i t. p. Na Dębnikach, na strychu jednego z domów znaleziono trzy ornaty, pochodzące z kradzieży zapewne w Galicji Wschodniej.

 

Równocześnie z rewizjami władze przeprowadziły kontrolę papierów wojskowych. Aresztowano 500 osób, które kryły się przed wojskiem, albo też z wojska zbiegły. W liczbie tej było 450 żydów. Wszystkich przytrzymanych odstawiono do komendy uzupełniającej, Między aresztowanymi było dwuch niebezpiecznych opryszków, z których jeden za liczne zbrodnie poszukiwany był od trzech lat, drugi zaś przed niedawnym czasem skazany był na śmierć, lecz zdołał uciec.

 

Głos Polski, 21-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.