1 kwietnia 1920

Nadużycia przy poborze.

Aresztowanie dwóch lekarzy, z których jeden popełnił samobójstwo.

W Węgrowie w ziemi Siedleckiej komisarz powiatowy Włodz. Karyłowski przed kilku dniami wykrył znaczne nadużycia, popełniane przy poborze — i zarządził aresztowano 16 poborowych, uwolnionych w ciągu ostatnich dni, tudzież dwóch lekarzy Dr. Karola Szamotę, lekarza szpitalnego (który już za czasów rosyjskich miał opinię uwalniającego od wojska, Dr. Stan. Wojciechowskiego, lekarza powiatowego, Promatowa Ilczuba, falczera, Łaśniewską, felczerkę i niejaką Bursztynową, pośredniczkę w transakcyach.

Wymienieni lekarze stoją pod zarzutem, że za uwolnienie poborowych pod pretekstem braków i wad fizycznych brali ile się dato 200-3000 marek.

 

Jeden z aresztowanych, lekarz powiatowy Dr. St. Wojciechowski, pozbawił się życia w więzieniu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.