15 grudnia 1919

Dalsze szczegóły sprawy Wieliczki.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 8 sierpnia. (Z). „Robotnik” donosi, że w dalszym ciągu sprawy Skrudlik-Wieliczko wyszło na jaw, że on organizował fikcyjne zamachy na Paderewskiego, za co pobierał znaczne sumy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.