16 października 1919

Jak Niemcy przygotowują plebiscyt w ziemiach polskich.

(Telefonem od naszego korespondenta). Berlin, 13 sierpnia. (I) Pisma zarnieszczają wezwanie do Niemców z Prus Wschodnich, ażeby zawczasu przygotowali się do udziału w plebiscycie, kładąc nacisk na to, że wedle postanowień traktatu pokojowego prawo głosowania będą mieli Niemcy nietylko zamieszkali w okręgu plebiscytowym, ale także wszyscy urodzeni w tamtych okolicach.

 

Pisma domagają się także, aby wszystkim takim Niemcom przyznano prawo bezpłatnej jazdy kolejowej w celu oddania głosu za należeniem ziem plebiscytowych do Niemiec.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.