19 lutego 1920

Kraków powita uroczyście Hoovera.

Kraków, 15 sierpnia.

Amerykański komisarz żywnościowy Herbert Hoover przybędzie do Krakowa w niedzielę rano i zabawi tu cały dzień.

 

Miasto Kraków przygotowuje na niedzielę dla Hoovera w uznaniu Jego wyjątkowo ważnej roli w kwestyi aprowizacyi Europy i w uznaniu jego nadzwyczajnych zasług około ulżenia niedoli gospodarczej warstw pracujących w Polsce uroczyste i gorące przyjecie, w którem wezmą udział wszystkie czynniki publiczne, oraz rzesze dzieci, dla których Ameryka dostarczyła szczególnej pomocy.

 

W programie podróży dyrektora żywnościowego Hoovera przewidzianym jest po jednodniowym pobycia w Krakowie także wyjazd do Lwowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.