19 lutego 1920

Groźba zamknięcia szkół w zimie skutkiem katastrofalnego braku węgla.

Z kraju dochodzą nas zatrważające wieści o katastrofalnym braku węgla opałowego. Nauczycielstwo czyniło wszelkie możliwe starania, aby na przyszły rok szkolny zabezpieczyć dla szkoły i dla siebie niezbędną ilość węgla opalowego. Niestety, żadnego nic osiągnięto skutku, owszem, spotykało się z odpowiedzią: „Jak braknie węgla, to szkoły zamkniemy"!

 

Zachodzi tedy poważna obawa,

że w miesiącach zimowych nie bodzie się mogła odbywać nauka szkolna,

 

że nauka, wychowanie i zdrowie młodego pokolenia, tej przyszłości narodu, poniesie tv przyszłym roku jeszcze większe szkody, niż w poprzednich latach wojennych. Należało przecież wcześnie pomyśleć o tein i zarządzić co potrzeba, aby zwiększyć produkcyę węgla opałowego tak, iżby starczyła nit najniezbędniejsze potrzeby kraju. Wymagała tego również potrzeba dostarczenia pracy bez robotnym.

 

Ostatni już chyba czas, aby władze szkolne poczyniły jak najenergiczniejsze starania, iżby zapobiegnąć grożącemu nieszczęściu, bo to straszne zaniedbanie dzieci naszych nazwać już trzeba nieszczęściem.

 

Stanowczo się o to upomnieć powinno społeczeństwo, a przedewszystkiem posłowie nasi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-08-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.