19 lutego 1920

Prof. Szyszko - Bohusz

za zburzeniem budynku poszpitalnego na Wawelu.

Od prof Szyszko - Bohusza otrzymujemy list następujący:

W jednym z ostatnich numerów „Il. Kuryera Codz." zamieszczono wzmiankę, jakoby podpisany podzielał zdanie grupy osób, twierdzących, że jedynie budynek dawnego szpitala na Wawelu nadaje się na Muzeum Narodowe i wobec tego na ten cel powinien być bezzwłocznie odrestaurowany. W rzeczywistości tak nie jest, gdyż właśnie podpisany podjął w roku bieżącym walkę przeciw umieszczeniu Muzeum w tym budynku i jest głęboko przekonany, że dla dobra Wawelu budynek ton powieli« być całkowicie zburzony.

A. Szyszko-Rohusz.

 

(Przyp. Red.) Zamieszczając pismo kierownika odbudowy Zamku na Wawelu, zaznaczamy, te wzmianka owa była streszczeniem komunikatu opatrzonego podpisami wspomnianej grupy osób, zaś nieporozumienie powstało skutkiem niejasno zredagowanej treści owego nadesłanego naw protestu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.