19 lutego 1920

Ograniczenie sprzedaży majątków ziemskich.

Stosownie do uchwały Sejmu w sprawie ograniczenia spekulacyi ziemią i ubezpieczenia reformy rolnej, Rada ministrów wydała rozporządzenie ograniczające sprzedaż majątków ziemskich.

 

Sprzedaż ziemi odbywać się będzie mogła tylko po uzyskaniu na to specyalnego zezwolenia okręgowego Urządu ziemskiego, a gdzie go niema - Krajowej Komisyi Obrotu Ziemią.

 

Ograniczenie to nie dotyczy gospodarstw włościańskich, a dla innych majątków ziemskich, przy sprzedaży w drodze działów spadkowych, spowodowanych śmiercią, która nastąpiła przed i stycznia rb., gdy przeniesienie prawa własności następuje w drodze sprzedaży przymusowej, gdy nabywcą jest instytucya państwowa lub komunalna, oraz gdy podziału majątku dokonywa instytucya państwowa lub przez państwo upoważniona.

 

O nieważności umów zawartych wbrew temu rozporządzeniu orzekają właściwe sądy. Rozporządzenie powyższe obowiązywać będzie od 14 bm.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.