15 grudnia 1919

Rząd wyasygnował dotąd 5 milionów mk. na odbudowę szkół.

Warszawa. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu biura odbudowy kraju delegaci rządu zdawali sprawę z wykonania uchwały sejmowej z dnia 9 lipca w sprawie odbudowy szkół powszechnych, tudzież wykonania ustawy z dnia 18 lipca o zapomogach państwa na odbudową gospodarstw zniszczonych przez wojną. — Minister skarby asygnował dotąd na odbudową szkół 5 milionów marek po połowie na na Królestwo i Galicyę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.