9 grudnia 1919

Gwałty Niemców w Szczytnie na Mazurach.

Szczytno. (PAT.) Polski bank komisowi w Poznaniu mający swoje filie w Ber linie I Gdańsku, zamierzał założyć filię w Szczytnie na Mazurach. W tym celu wysłał do Szczytna swoich funkcyonaryuszy Staskiego Sobolewskiego i zaopatrzył ich we wszelkie papiery i legitymacye, wymagane przez władzo pruskie. Landrat dowiedziawszy się o celu przybycia tych urzędników, oświadczył, że absolutnie nie pozwoli na założenie banku polskiego w Szczytnie, ponieważ za tern ukrywa się propaganda polska. Zauważył przy tern, że gdyby ci delegaci albo inni Polscy ośmielili się założyć instytucyę bankową polska, wówczas cała instytucya zostania rozbitą.

 

Pod pretekstem stwierdzenia tożsamości i zbadania papierów, aresztowano obu funkcyonaryuszy, przytrzymano ich trzy dni, zabrano wszystkie papiery i korespondencye handlowe, a pana Staskiego odstawiono do granicy pod eskortą żandarmeryi. P. Sobolewskiego wprawdzie wypuszczono, ale nakazano mu natychmiast wyjechać ze Szczytna.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.