28 września 1920

Najdalej w styczniu korony znikną.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 14 listopada. (Z). „Kuryer Polski" donosi, że druk polskich banknotów markowych W wiedeńskiej drukarni państwowej zawarunkowany był dostarczeniem przez Polską węgla, potrzebnego na ten cel.

Ponieważ węgla tego już dostarczono, przeto druk będzie gotów za dwa miesiące najdalej, t. j. przed 1 stycznia. Spodziewanem zatem jest, że unifikacya polskiej dokonana będzie najpóźniej w stycznia. Nie wykluczonem jest jednak, że zamiany koron na marki dokona się jeszcze przedtem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.