12 lipca 1920

Plebiscyt na spornych terenach się zbliża.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 16 listopada (Z.) Komisya plebiscytowa dla Śląska Cieszyńskiego, która w tym tygodniu ma wyjechać Paryża, na razie obejmie swe funkcye nie oficyalnie, a oficyalną działalność podejmie wtenczas, kiedy już przybędzie taka sama komisya na Śląsk Górny. Wtedy też ustalony zostanie termin plebiscytu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.