28 września 1920

Uciążliwi przybysza w Warszawie.

Komisya rekwizycyjna przeprowadziła onegdaj w Warszawie szczegółową rewizyę mieszkań, przyczem się okazało, że w Warszawie mieszka 38000 Rosyan, zajmujących 4000 mieszkań.

 

Wiele względów przemawia za wysiedleniem tych uciążliwych gości.

Najważniejszy test ten, że około 2000 uczestników z rodzinami nie ma mieszkań i wiodą życie koczownicze, a dalej, że Rosyanie uprawiają swoim zwyczajem pijatyki i awantury, jak n. p. hr. Andrej Olszefiew, którego za to ukarano 3-miesięcznem więzieniem, lub kradną, jak b. oficer ros. Starin, skazany za kradzież i szulerkę na 4 miesiące więzienia.

 

Rosyanie wysłali z Warszawy za pośrednictwem konsula duńskiego telegram wiernopoddańczy dla b. cesarzowej Maryi Teodorówny, przebywającej w Danii.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.