1 października 1920

Miastu Koźlu

na szpital miejski zapisała testamentem żona byłego właściciela dóbr we Większycach, pani Heymannowa, 15000 marek, a prócz tego 1500 mk. na ubogich w Koźlu. - Czy to gmina Większyce albo ludzie dworscy we Większycach nie potrzebowaliby takich zapisów?

 

Górnoślązak, 06-12-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.