28 września 1920

Historyczna chwila odbioru ziem polskich

z rąk zaborców niemieckich.

Poznań. (PAT). Dziś przyjeżdża do Inowrocławia generał Haller.

Poznań. (PAT). Toruń zostanie zajęty przej wojska polskie w niedzielą o 12 w południe.

 

(Dzisiaj przypada pierwszy termin, w myśl którego na zasadzie traktatu wersalskiego ziemie przyznane Polsce na Zachodzie, mają być bezzwłocznie oddane z rąk zaborców pruskich — Polakom.

 

Rzeczpospolita nasza przeżywa wielką, historyczną chwilą, wobec której bledną małostkowe spory dzielnicowe, stanowe czy partyjne. Na łono Macierzy pod wspólny dach wracają wspaniale, żyzne i bogate ziemie b. zaboru pruskiego. Wśród Niemców tamtejszych żałoba — wśród Polaków wesele.

 

Na czele armii, która zajmie Prusy, stoi generał Haller. Przyp. Red.).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.