14 sierpnia 1920

Konkurs na klejnoty polskie.

W lokalu Towarzystwa zachęty do sztuk pięknych rozstrzygnięto konkurs na klejnoty w stylu polskim, ogłoszony przez firmę „Wicenty Wabiński i S-ka", mieszczącą się w hotelu europejskim, a przy poparciu i pośrednictwie ministerstwa kultury i sztuki. Konkurs ten obudził zainteresowanie niezwykłe, a choć miał charakter zamknięty, czyli w ograniczonem kole artystów, wybranych przez ministerstwo, nadesłano nań prac 80 na konkurs i 16 poza konkursem.

 

Sąd konkursowy tworzyli p. p.: delegat ministerstwa kultury i sztuki, p. Skotnicki, — starszy cechu złotników i jubilerów, p. Lipczyński,— p. Borowski,— profesor Lalewicz, — p. Handelsmanowa,--p. Połtawski,— por. Szreniawa-Rzecki i p. Wincenty Wabiński.

Z prac nadesłanych sąd przyznał jednogłośnie nagrodę I w sumie pięciu tysięcy marek p. Mieczysławowi Kotarbińskiemu za broszę, wyobrażającą Twardowskiego na księżycu; nagrodę II w sumie mk. 3000.— p. Ludwikowi Pugetowi za broszę o polskich motywach ornamentacyjnych; nagrodę III — mk. 2.000.— p. Bartłomiejczykowi z wyobrażeniem ułana polskiego.

 

Pozatem sąd zakwalifikował do zakupu i wykonania prace: L. Pugeta, M. Kotarbińskiego, Fr. Polkowskiego, — oraz poza konkursem p. Łagowskiego.

 

Sąd wyraził życzenie, aby wyniki tego ze wszech miar ciekawego 1 niezwykłego konkursu były spopularyzowane za pośrednictwem wystawy. Wobec tego wystawa prac

Świat, 08-05-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.