23 października 1920

Odruch ludu wobec żydów.

Warszawa, 22. 9. (Tel. wl.) Coraz częściej nadchodzę z rozmaitych okolic kraju wiadomości o przenoszeniu dni jarmarcznych na sobotę, co jest charakterystycznym objawen ruchu narodowego, dążącego do wyrugowania żydów z handlu.

 

Kurjer Poznański, 24-09-1920