5 grudnia 1920

Budowa portu w Gdyni.

Gdańsk, 9. 10. (Pat.) »Dziennik Gdański” donosi, że w Gdyni rozpoczęto roboty około budowy prowizorycznego portu. Projekt budowy portu jakoteż wybór miejsca zaproponowali komisja złożona z przedstawicieli Min. Spraw Wojsk. i robót publicznych. W Gdyni będę mogły być wyładowywane okręty o pojemności do 2 tysięcy ton.

 

Kurjer Poznański, 12-10-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.