6 grudnia 1920

Ognisko cholery azyatyckiej w Pyszkowcach.

(Od naszego korespondenta).

Lwów, 13 października. We wsi Pyszkowicach, położonej pod Buczaczem, wychuchła epidemia cholery azyatyckiej, która do tej wsi zawleczoną została przez bolszewików w czasie krótko-trwałej ich inwazyj w tym powiecie. Dotychczas zapadło na tę groźną chorobę 17 osób, których 11 zgnano, epidemia bowiem ma bardzo ostry przebieg. Bezzwłocznie po skonstatowaniu epidemii wkroczyły władze woskowe i zarządziły nadzwyczajne środki ostrożności.

 

Wieś Pyszkowce została ściśle' izolowaną, a wszelki jej kontakt z otoczeniem zupełnie przerwany.

 

Na miejsce wystany został przez komisaryat dla zwalczania epidemii osobny szpital wraz z personalem sanitarno-epidemicznym. Również na miejsce wyjechał dzisiaj dyrektor okręgowego urzędu zdrowia dr. S. Mikołajski w towarzystwie prof. dra Gąsiorowskiego, celem poczynienia na miejscu doraźnych zarządzeń.

 

Zdaje się, że Pyszkowce nie tworzą jednego ogniska epidemicznego, ele ognisk takich może być więcej, z powodu bowiem braku lekarzy nie są dostatecznie znane stosunki sanitarne w powiecie buczackim, gdzie bolszewicy przez czas pewien grasowali i w ten sposób zarazę roznieść mogli.

 

Zimna pora, jaka obecnie pannie, nie sprzyja rozszerzeniu się epidemii, to też wobec energicznych zarządzeń, poczynionych na miejscu, spodziewać się należy, że ognisko cholery azyatyckiej w Pyszkowcach rychło przygaśnie.

 

Sanitarne władze miejskie i okręgowe we Lwowie wydały szereg zarządzeń, zmierzających do stłumienia groźnej epidemii.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-10-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.