28 lipca 1921

Skutki dzikiego strajku

w warsztatach kol. w Tbrnowie, wy wołanego sprawą ślusarza Fronczaka, okazały się wprost zgubne Ola strajkujących. Oto min. kol. zamknęło dn. 13 b. m. warsztaty, ponieważ strajkujący nie podjęli pracy, uważając ich za dobrowolnie występujących ze służby. Tak więc ofiarą nieuczciwej agitacji pada niepotrzebnie szereg pracowników wraz z rodzinami. Sanacya stosunków tutaj konieczna.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.