28 lipca 1921

Zbiegł z obozu zadżumionych.

Z obozu internowanych w Dąbki, zbiegł wczoraj Józef Sippow, lat 28, bolszewik. Ponieważ w obozie tym panuje epidemia cholery azyatyckiej, zachodzi więc, obawa rozwleczenia epidemii po mieście. Ktokolwiek by wiedział o jego pobycie — powinien udać mać bezzwłocznie do odpowiednich władz.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.