28 lipca 1921

Ponownie hojny dar dla miej.

Muzeum przemysł. w Krakowie. P. gen. Dr. Holdyński złożył po raz wtóry w darze do zbiorów m. Muzeum przemysł. bardzo cenną kolekcye przedmiotów sztuki dalmatyńskiej, bośniackiej, czarno-górskiej i japońskie', w ilości 45 okazów metalowych, tekstylnych i drewnianych. Prócz tych darów mają w przyszłości przejść na własność tej instytucji dalsze i obfitsze zbiory obecnego ofiarodawcy. Ofiarność te rodną publicznej pochwały, wywołała żywotność, ruchliwa czynność obecnego kierownictwa Muzeum. To też instytucya ta winna znaleźć ogólne i wydatne poparcie u społeczeństwa przez składanie wszelkich darów w przedmiotach przemysłu artyst., książek, rycin, a nawet pocztowych widoków itp. Właściwa opie-ka i użytkowanie tych zbiorów w tej chwili jest zgoła zapewnione.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.