28 lipca 1921

Z komisyi drogowo-kanałowej.

Komisya drogowo-kanałowa uchwaliła wykonać kładke net Młynówce w przejściu z chodnika w ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Bronowickiej, obetonować wlot i wylot przepustu drogowego, tudzież poprawić szkody drogowe w ul. Dojazdowej w Podgórzu. Uchwalono wykonać, przedłużenie kanału w ul. Przemysłowej i zrekonstruować rowy odwadniające w ul. Konarka dz. XXII. Przyznano kredyt dodatkowy dla działu drogowego i kanałowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.