28 lipca 1921

Krytyczny stan gazowni miejskiej.

W dwu wczorajszym mimo zapewnień nie nadszedł ani jeden wagon węgla keksujqcego do gazowni.

 

Wobec tego dyrektor gazowni wysłał do ministra kolei Dra Partia depesze z żądaniem złożenia pociągu turnosowegro do Karwiny. Odpowiedź jednakże na tę depeszę dotychczas nie nadeszła.

 

Od 1 bm. do 17 włącznie nadeszło do gazowni 25 wazonów — podczas gdy normalne zapotrzebowanie w tym czasie wynosiło 170 wagonów węgla koksniącego. Od dn. 13 do 17 bm. nadeszło tylko 8 wagonów zamiast należnych na ten czas 50 wagonów wegla.

 

Gazownia przypomina konsumentom we własnym ich interesie, aby zawsze kurki guzowe od lamp, kuchenek itp. były zamykane w celu unikniecia ewentualnych eksolozyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.