18 stycznia 1921

Echa święta żołnierskiego 6-go sierpnia 1920 r. w Warszawie.

Nieprzyjaciel u wrót stolicy nie zezwolił naszym żołnierzom uczcić należycie we wszystkich oddziałach wielki dzień 6-go sierpnia, W większości oddziałów wojskowych Warszawy odbyły się jednak pogadanki okolicznościowe. W niektórych formacjach urządzono jednak i obchody. Na czoło wysunął się oddział Warsztatów Taborowych przy D. O. G. Warszawskiego.

Żołnierze i dowódca ich Czyż porucznik zbudowali trwałą pamiątkę w postaci ładnego pomnika „Wyzwolenia" na dziedzińcu koszar przy alei Szucha.

 

Świat, 25-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.