18 stycznia 1921

Towarzystwo im. Piłsudskiego na froncie.

Józefa Mińszczyznie powstało Tow. im. Józefa Piłsudskiego. Łagodziło ono zatargi natury społecznej, tworzyło placówki kulturalno-oświatowe i ekonomiczne, pośredniczyło między ludnością i rządem. Szczególnie w powiecie Ihumeńskim zaznaczył się dodatniemi skutkami wpływ tego towarzystwa. Między ludnością a wojskiem zapanowała ufność i życzliwość. Komendantem odcinka był tu gen. Raszewski. Pozostawił on po sobie dobrą pamięć. Ludność białoruska na wieść, że opuszcza on swoje stanowisko i posłuszny rozkazowi idzie ze swoją grupą wojsk na inny odcinek, wyraziła mu gorące uznanie.

Towarzystwo im. Piłsudskiego brało udział w obchodzie 3-go Maja r. b. w Mińsku, prowadząc za sobą i prawosławnych. Dnia 11 maja biskup Łoziński poświęcił w Ihumeniu sztandar amarantowy z orzełkiem strzeleckim, znak pancerny tego towarzystwa.

 

Ofensywa bolszewicka zmusiła towarzystwo im. Piłsudskiego do ewakuacji. Rozproszeni członkowie i Zarząd skupili się w Warszawie pod przewodnictwem p. Jeleńskiego, zastępcy naczelnika okręgu Mińskiego. Jedna z placówek tego Towarzystwa, gospoda Ihumeńska, ciągnąc z 4 armią od Berezyny, przydzielona została do niej, jako czołówka odżywcza. Szereg innych gospód i kantyn Tow. im. Piłsudskiego dzielnie prowadzi swą pracę. Niezmęczeni pracownicy czołówek tego towarzystwa docierają po pierwszych linji na froncie. Dnia 15 sierpnia r. b. w przeddzień rozstrzygającej bitwy Naczelny Wódz odwiedził w Puławach gospodę żołnierską swojego imienia. Był to widoczny znak uznania dla pracy tego towarzystwa.

Naczelnik Państwa, wraz z generałem Skierskim dowódcą IV armji i adiutantem Sztabu, pułkownikiem Rybakiem, w otoczeniu skautek mińskich, pracowniczek Czołówki Odżywczej Towarzystwa im. Piłsudskiego.

 

Świat, 25-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.