18 stycznia 1921

Protest ksieży górnośląskich przeciw zarządzeniom kard. Bertrama.

Dnia 30 z. m. odbyła się w Bytomiu konferencya polskich księży Górnego Skisiła, celem zajęcia stanowiska wobec znanego listu pasterskiego kardynała Bertrarna, zakazującego ktiflom udziału w akcyj plebiscytowej. Obecnych było 08 księży. Postanowiono zwrócić sie w tej sprawie z memoryałem do Watykanu. Uchwalono rezolucyę następującej treści:

 

Księża górnośląscy, należący do sekcyi teologicznej śląskiego związku akademickiego, wyrażają niezachwianą wierność do Kościoła i niezłomną wolę stania na straży interesów Kościoła i wiary. Rozumie się, że jako kapłani poddajemy się wszelkim rozporządzeniom władzy kościelnej i dlatego tez zastosujemy się do najnowszego rozporządzenia księdza biskupa wrocławskiego, dopóki będzie ono obowiązywało. Jednakże nie możemy nie wyrazić naszego głębokiego ubolewanie, że to rozporządzenie wyszło w tak naprężonej chwili, w przededniu plebiscytu, albowiem w skutkach Swoich stanowi to rozporządzenie ustawę na niekorzyść narodowości i duchowieństwa polskiego i przyczyni się do jeszcze większego rozgoryczenia umysłów, do niezgody wśród duchowieństwa i narodowości i przyniesie szkodę Kościołowi. Dlatego poczynimy odpowiednie starania, aby to rozporządzenie zostało zniesione. Równocześnie oświadczamy, że nadal słać będziemy wiernie i wytrwale po stronie narodu polskiego w tent przekonaniu, że w ten sposób najlepiej przy% czynimy się sprawie Kościoła.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.