24 stycznia 1921

Masowa emigracya Zydów z Ukrainy do Polski.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 18 stycznia. (Z) Zydowskie pisma w Warszawie omawiają szeroko sposoby akcyj niesienia pomocy tysiącom Zydów, którzy schronią się na terytoryum Polski, po zajęciu dalszych części Wołynia i Ukrainy przez wojska polskie. Zydowskie pisma spodziewają się masowej ucieczki Zydów przed terorem band ukraińskich i bolszewickich.

Głosy powyższe świadczą, że należy się spodziewać dalszego napływu Zydów z Ukrainy na terytoryum naszego państwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-01-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.