24 stycznia 1921

Projektodawca „Miljonówki”

P. Aleksander Znamięcki, komisarz generalny i projektodawca 4% Państwowej Pożyczki Premiowej tak zwanej popularnie „Miljonówki”, który nietylko opracował szczegółowo plan finansowy tej pożyczki, lecz, stanąwszy na czele urzędu, nader umiejętnie zorganizował jej rozpowszechnienie.

Świat, 06-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.