16 kwietnia 1921

Z KRONIKI TOWARZYSKIEJ.

Srebrne gody.

W dniu 20 z. m. w kościele popijarskini ks. Marjan Dembowski na uroczystej mszy św. udzielił błogosławieństwa w 25-letnią rocznicę ślubu małżonkom: Zofji i Stanisławowi Orłowskim. Pan St. Orłowski jest długoletnim Dyrektorem znanej firmy „Galewski i Dau“, w której drukujemy nasze pismo, a nadto pracuje od szeregu lat na niwie społecznej w naszem mieście, ciesząc się uznaniem i zaufaniem.

 

Od dłuższego zaś czasu jest vice-prezesem Związku Prac. Handlowych. Swoją pracą i inicjatywą przysporzył wiele dobra tej instytucji, szczególniej zakładając Koło Zawodowe Papierników, które w krótkim czasie stanęło na wysokości zadania, regulując zaniedbane stosunki i warunki pracy tej gałęzi handlu i przemysłu.

 

Świat, 11-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.